INTERVIEW MET ROB HOEKE IN ORGEL EN KEYBOARD (16e JAARGANG nr. 2, APRIL/ MEI 1995)